Antické báje a mýty na hradě Šternberk

Státní hrad Šternberk nabízí všem návštěvníkům netradiční prohlídku hradu s názvem „Antické báje a mýty“. Prohlídka se uskuteční v sobotu 16. 3. 2024 se začátky v časech 10 a 13 hodin.

V rámci této netradiční prohlídky přiblížíme našim návštěvníkům svět antiky prostřednictvím řecko-římské mytologie, bájí a legend zrcadlící se na uměleckých památkách hradu Šternberk. V rámci prohlídky navštívíte obě patra hradu, kde vám naši průvodci představí na instalovaných exponátech řeckou mytologii. Více informací naleznete níže v anotaci prohlídky. Návštěvníci zaplatí základní vstupné odpovídající prvnímu okruhu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupné:

  • Plné: 200 Kč
  • Snížené: 160 Kč
  • Děti 6–17 let: 60 Kč

Začátky prohlídek:

10 a 13 hodin

Rezervace:

Tel. 585 012 935, 725 718 059

Anotace:

Návštěvníkům se kupříkladu osvětlí postavení Dia a jeho manželky Héry, s kým se Zeus musel vypořádat, než se prosadil do čela řecké božské společnosti a jak se jmenovalo a vypadalo v představách antického lidu peklo. Nemine se bez povšimnutí Apollón a jeho družky Múzy, seznámíme se s pohnutým, útrpným osudem Prométheovým s dobrým koncem, nevynecháme sílu lásky Orfea k Eurydice, tragický skon tohoto legendárního Thráka a ani vliv zobrazování Orfea na rané ztvárňování Ježíše Krista.

Chcete-li se dovědět, kdy se během svého životního běhu největší řecký hrdina při dobývání Tróje Achilleus ocitnul v ženských šatech a jako žena byl nucen i vystupovat, využijte naší nabídky.

Vedle okrajově dotčené války trojské se neopomene jiný přeslavný příběh z množiny antických bájí: výprava Iásonova za zlatým rounem. Ve spojitosti s předmětem snažení Argonautů se rozebere rovněž fenomén Řádu zlatého rouna, jeho promítnutí se do zemí Koruny české. Mezi nositeli řádu byli též vlastníci hradu Šternberk a v jeho areálu je to znát.

Uvedené a další relevantní témata budou demonstrovány na široké škále uměleckých děl deponovaných na objektu formou obrazů i sochařských prací a zavítáme přitom do obou pater hradu.