Dny evropského dědictví 2023

Kostýmované prohlídky celého hradu, technického objektu ledovny v hradním parku, bývalé šatlavy s povídáním o útrpném právu a výstavy "Páni na Šternberku" ve strážním domku. Foto: Antonín Gerža